top of page

Lån av utstyr og fasiliteter fra Bakom er gratis for registrerte Bakom-medlemmer under følgende forutsetninger:


Ved lån av utstyr bekrefter lånetaker at:
-utstyret ikke brukes til skoleoppgaver, oppdrag, kommersielle produksjoner eller prosjekter som har mottatt støtte.
-utstyret kun skal brukes av lånetaker. Hver fagfunksjon må låne utstyr til eget bruk.
-utstyret ikke lånes videre til andre.
-utstyret brukes med største forsiktighet og holdes innelåst eller under oppsyn til enhver tid.
-utstyret leveres pakket på tilsvarende måte som ved utlån, og innen avtalt frist.
-ved skader på utstyret rapporteres dette til avdelingsleder umiddelbart.


Maks lånetid for utstyr er normalt én uke per lån.

Tidspunkt for henting og innlevering av utstyr må avtales direkte med utstyrsansvarlig.


Erstatning ved tap eller skade:
-Utstyr som ikke leveres tilbake innen avtalt frist blir fakturert lånetaker for innkjøpspris.
-Utstyr som er skadet pga uforsvarlig bruk blir fakturert lånetaker for innkjøpspris.
-Medlemmer mellom 16 og 18 må ha foreldres godkjenning for hjemlån av utstyr.


Ved booking av fasiliteter bekrefter lånetaker at: 
-lånetaker tar ansvar for fasilitetene og utstyret som er tilgjengelig der. 
-lånetaker ikke gir nøkkelkoder/nøkler videre eller låner fasilitetene videre til andre.
-lånetaker forlater fasilitetene ryddet og klar for neste bruker.

-lånetaker følger reglene for kreditering.


Kreditering:
-Bakom skal krediteres/tagges ved deling av bakombilder/-filmer underveis og i etterkant av produksjonen, ved publisering/deling av ferdige produksjoner, og ved presseoppslag eller andre poster der produksjonen omtales, så lenge produksjonen har benyttet Bakoms lokaler/fasiliteter/utstyr.

-Krediteringen skal avtales med BAKOM for hvert prosjekt i tråd med BAKOMs involvering, og den offisielle logoen skal benyttes med mindre annet er avtalt. BAKOM skal krediteres i sluttekst på filmen eller i cred for spill, og i øvrig materiale (på lik linje med eventuelle andre bidragsytere) hvis produksjonen har mottatt veiledning på BAKOM eller benyttet Bakoms lokaler/fasiliteter/utstyr. BAKOM krediteres vanligvis på følgende måte: Produsert ved, med støtte fra eller takk til BAKOM, samt årstall. Filmer som produseres ved BAKOM kan også bruke BAKOM sin logo i forteksten; BAKOM presenterer.

-På BAKOM-produksjoner krediteres avdelingsleder som utøvende produsent om ikke annet er avtalt.


Master, rettigheter, publisering:
-Ved endt produksjon skal BAKOM motta en masterkopi av det produktet der BAKOM sitt utstyr eller fasiliteter har vært benyttet. Dette materialet skal BAKOM kunne oppbevare i sitt arkiv og ha anledning til å bruke screenshots eller korte klipp til egenreklame. BAKOM skal ha visningsrett for produksjonene internt på BAKOM, på BAKOM sine kinovisninger eller andre eventer, etter nærmere avtale med produsent/skaper. BAKOM skal ha publiseringsrett i BAKOM sine kanaler, etter nærmere avtale med produsent/skaper. Film-/spillskaper beholder rettigheter til egne produksjoner utover dette, men hvis produksjonene publiseres online, vises ved festivaler, mottar priser, mottar produksjonsstøtte, videreutvikles gjennom andre selskap, eller at rettighetene kjøpes opp av andre, skal BAKOM ved avdelingsleder orienteres uten unødig opphold.

VNFS_logo_2019_farge.png
bergen_kommune.jpg
vestland_fylkeskommunde.jpg
bottom of page