top of page
gsofie_using_the_following_colors_FF3300_FFF00_9900FF_00CC33_0E_06bbbee5-8d5c-4efd-92fb-28


KONKURRANSEVILKÅR

Ved påmelding og levert bidrag godkjenner dere vilkårene i denne utlysningen:

Deltakerne må være mellom 16 og 30 år og være bosatt på vestlandet.

Alle bidrag må forholde seg til konkurransens tema og rammer som lanseres online 01.07.24.

Alle bidragene og deres skapere må registreres via påmeldingsskjema før bidragene sendes inn. 

Alle bidrag må leveres innen tidsfristen spesifisert for hver kategori, og holde seg til de særskilte rammene for den enkelte kategori for å vurderes i konkurransen.

Alle bidragene skal være originalverk basert på egen idé og produsert i tidsrommet 01.07.-31.07.24.
Produksjonene skal være dugnadsbaserte, altså at ingen får betalt for medvirkning.

Alle medvirkende skal krediteres.

Musikkrettigheter må være klarert.

Det må være minst tre deltakere i en kategori for at det skal regnes som en konkurranse og deles ut pris. Ved færre deltakere slås kategorier sammen og konkurrerer om samme premie. 

Vinneren av manuskonkurransen mottar et produksjonsstipend på 5000 NOK til bruk for å realisere filmen. Egne vilkår for bruk av stipendet gjelder.

Vinneren av kortfilmkonkurransene i animasjon, dokumentar og fiksjon mottar et gavekort til en verdi av kr. 9000,- hos Foto Jørgen.

BAKOM har rett til å bruke et utvalg eller utdrag av bidragene ved egen promotering/rapportering.

BAKOM skal kunne arkivere, vise og publisere alle bidrag på sine arrangement og i sine kanaler.

BAKOM kan bruke manusbidrag til øving på interne arrangement, og kan etter avtale med manusforfatter spille inn film basert på manuset.

BAKOM kan utelukke bidrag fra visning og premieutdeling med hensyn til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram.

Spørsmål vedrørende konkurransen kan rettes til kontakt@bakom.no eller på SMS til 97334443.

bottom of page